Dự án

CÔNG TRÌNH 2 CÔNG TY HAO SHENG

*Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công ty TNHH HaoSheng , tại khu công nghiệp Mỹ Xuân Á, huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu .

 - Một số hình ảnh của công trình đang thi công:

 

 

  

0