Dự án

CÔNG TRÌNH C & S
Thi công tủ điện và các hạng mục liên quan tại khu công nghiệp Minh Hưng

Công ty Song Đạt chúng tôi thi công lắp ráp tủ điện và các hạng múc có liên quan trong hạng mục thi công tại công trình C & S tại khu cong nghiệp Minh Hưng Xã Chơn Thành huyện Chơn Thạch tỉnh Bình Phước.

* Một số hình ảnh thi công tại công trình:

 

   

           

 

                                                       

              

      

      

 

0