Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY CHANG DEA VINA

* Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công trình công ty CHANG DEA VINA, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. 

 - Một số hình ảnh của công trình đang thi công:

 

   

 

 

          

0