Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY FOTAI VIỆT NAM

* Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công trình công ty FOTAI VIỆT NAM, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

 - Một số hình ảnh của công trình đang thi công: 

        

  

 

 

 

0