Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY GẠCH ĐÔNG NAM Á

* Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công ty Cổ Phần Gạch Đông Nam Á , Phường Chánh Phú Hòa, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương.

 -Một số hình ảnh của công trình đang thi công:

 

   

   

   

    

0