Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY HAO SHENG

Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công ty TNHH Hao Sheng , tại khu công nghiệp Mỹ Xuân Á, huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu .

 -Một số hình ảnh của công trình đang thi công: 

 

  

   

 

 

 

 

                                   

 

 

                            

0