Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY HYOSUNG

* Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công trình công ty HYOSUNG,KCN Nhơn Trạch 5, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

- Một số hình ảnh công trình đang thi công:

 

  

    

 

0