Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY KIM BẢO SƠN

* Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công trình công ty Cổ Phần Kim Bảo Sơn Khu Công Nghiệp Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

- Một số hình ảnh của công trình đang thi công: 

 

   

          

0