Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY MANETTI

* Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công trình công ty MANETTI VIỆT NAM, KCN Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai, 

 - Một số hình ảnh của công trình đang thi công: 

 

 

 

0