Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY OSCO VIÊT NAM

* Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công trình công ty OSCO VIỆT NAM,Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương.

 - Một số hình ảnh của công trình đang thi: 

 

0