Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY POSCO - VIỆT NAM

*Côngty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công trình công  ty POSCO-VIỆT NAM  KCN Phú Mỹ II, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

 - Một số hình ảnh của công trình đang thi công: 

 

  

 

                        

 

0