Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY SONGWOL VINA

* Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công trình công ty SONGWOL VINA,KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.

- Một số hình ảnh của công trình đang thi công: 

 

  

  

     

  

0