Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY VƯỢNG TUẾ

* Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công trình công ty Vượng Tuế, KCN Nam Tân Uuên,Bình Dương.

 - Một số hình ảnh của công trình đang thi công:

 

  

  

0