Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY WHA IL VINA

* Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công trình công ty WHA IL VINA KCN Nhơn Trạch 2 ,Phước Thiền, Nhơn Trạch , Đồng Nai.

 - Một số hình ảnh của công trình đang thi công:

 

    

   

0