Dự án

CÔNG TRÌNH CÔNG TY YC - TEC VIỆT NAM

 * Công ty Song Đạt chúng tôi tiến hành thi công và lắp đặt tủ điện và các hạng mục liên quan tại công trình công ty YC - TEC VIỆT NAM,KCN Sóng Thần II, TX Dĩ An, Tình Bình Dương.

- Một số hình ảnh của công trình đang thi công.

 

   

   

                 

0