Sản phẩm

  • BIẾN TẦN MITSUBISHI

  • Mã: BIẾN TẦN MITSUBISHI
  • Giá bán: Liên hệ
  • Mua hàng
  • Lượt xem: 859

 

*  BIẾN TẦN MITSUBISHI :

- Biến tần hiệu MITSUBISHI ELECTRIC do Nhật Bản sản xuất được sử dụng cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng, hệ thống thang máy, băng tải…

- Các sản phẩm chính của Biến tần Mitsubishi gồm có các dòng và mã sản phẩm chính như sau:

  + Biến tần FR-A740 Series: FR-A740-0.4K, FR-A740-0.75K, FR-A740-1.5K, FR-A740-2.2K, FR-A740-3.7K, FR-A740-5.5K, FR-A740-7.5K, FR-A740-    11K, FR-A740-15K, FR-A740-18.5K, FR-A740-22K, FR-A740-30K, FR-A740-37K, FR-A740-45K, FR-A740-55K, FR-A740-75K, FR-A740-90K, FR-A740- 110K, FR-A740-132K, FR-A740-160K, FR-A740-185K, FR-A740-220K, FR-A740-250K, FR-A740-280K, FR-A740-315K, FR-A740-355K, FR-A740-400K, FR-A740-450K, FR-A740-500K.

  + Biến tần FR-E740 series: FR-E740-0.4K, FR-E740-0.75K, FR-E740-1.5K, FR-E740-2.2K, FR-E740-3.7K, FR-E740-5.5K, FR-E740-7.5K, FR-E740-  11K, FR-E740-15K.

  + Biến tần FR-D740 Series: FR-D740-0.4K, FR-D740-0.75K, FR-D740-1.5K, FR-D740-2.2K, FR-D740-3.7K, FR-D740-5.5K, FR-D740-7.5K, FR-  D740-11K, FR-D740-15K.

  + Biến tần FR-A720 Series: FR-A720-0.4K, FR-A720-0.75K, FR-A720-1.5K, FR-A720-2.2K, FR-A720-3.7K, FR-A720-5.5K, FR-A720-7.5K, FR-A720-  11K, FR-A720-15K, FR-A720-18.5K, FR-A720-22K, FR-A720-30K, FR-A720-37K, FR-A720-45K, FR-A720-55K, FR-A720-75K, FR-A720-90K.

  + Biến tần FR-E720 series: FR-E720-0.1K, FR-E720-0.2K, FR-E720-0.4K, FR-E720-0.4K, FR-E720-0.75K, FR-E720-1.5K, FR-E720-2.2K, FR-E720-  3.7K, FR-E720-5.5K, FR-E720-7.5K, FR-E720-11K, FR-E720-15K.

  + Biến tần FR-D720S series: FR-D720S-0.1K, FR-D720S-0.2K, FR-D720S-0.4K, FR-D720S-0.75K, FR-D720S-1.5K, FR-D720S-2.2K.

  + Biến tần FR-D720 series: FR-D720-0.2K, FR-D720-0.4K, FR-D720-0.75K, FR-D720-1.5K, FR-D720-2.2K, FR-D720-3.7K, FR-D720-5.5K, FR-D720-  7.5K, FR-D720-11K, FR-D720-15K.

  + Biến tần FR-F720 series: FR-F720P-0.75K, FR-F720P-1.5K, FR-F720P-2.2K, FR-F720P-3.7K, FR-F720P-5.5K, FR-F720P-7.5K, FR-F720P-11K, FR-  F720P-15K, FR-F720P-18.5K, FR-F720P-22K, FR-F720P-30K, FR-F720P-37K, FR-F720P-45K, FR-F720P-55K, FR-F720P-75K, FR-F720P-90K, FR-F720P-110K.

  + Biến tần FR-F740 series: FR-F740P-0.75K, FR-F740P-1.5K, FR-F740P-2.2K, FR-F740P-3.7K, FR-F740P-5.5K, FR-F740P-7.5K, FR-F740P-11K, FR-  F740P-15K, FR-F740P-18.5K, FR-F740P-22K, FR-F740P-30K, FR-F740P-37K, FR-F740P-45K, FR-F740P-55K, FR-F740P-75K, FR-F740P-90K, FR-F740P-110K, FR-F740P-132K, FR-F740P-160K, FR-F740P-185K, FR-F740P-220K, FR-F740P-250K, FR-F740P-280K, FR-F740P-315K, FR-F740P-355K, FR-F740P-400K, FR-F740P-450K, FR-F740P-500K, FR-F740P-560K.

 

Có thể bạn quan tâm

BIẾN TẦN SHIHLIN

BIẾN TẦN SHIHLIN

Biến tần hiệu Shihlin do Đài Loan sản xuất được sử dụng cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng, hệ thống thang máy, băng tải....
Liên hệ Mua hàng
BIẾN TẦN LS

BIẾN TẦN LS

Biến tần hiệu LS do Hàn Quốc sản xuất được sử dụng cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng, hệ thống thang máy, băng tải…
Liên hệ Mua hàng
BIẾN TẦN FUJI

BIẾN TẦN FUJI

Biến tần hiệu FUJI ELECTRIC do Nhật Bản sản xuất được sử dụng cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng, hệ thống thang máy, băng tải…
Liên hệ Mua hàng
BIẾN TẦN ABB

BIẾN TẦN ABB

Biến tần hiệu ABB thương hiệu châu Âu được sử dụng cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng, hệ thống thang máy, băng tải…
Liên hệ Mua hàng
0