GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

Gia công kim loại tấm là thuật ngữ rộng. Đề cập đến các quá trình gia công khác nhau như : cắt laser, đột dập, chấn gấp,... để biến dổi hình dạng ban đầu cảu tấm kim loại thành các sản phẩm hoặc chi tiết có cấu trúc theo mong muốn

sản phẩm gia công

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM