Biến dòng đo lường trung thế ( CT ) CM-1QV

Những đặc điểm chính:
• Sản phẩm này phù hợp sử dụng ở độ cao không quá 1000m.
• Phù hợp với điện áp cao: điện áp tối đa của thiết bị là 12kV
• Được phê duyệt qua thử nghiệm loại sản phẩm 401.
• Theo số pha có thể chia thành: (1) Một pha.
• Theo ứng dụng có thể chia thành: (1) Để đo lường (2) Để bảo vệ.
• Theo kết cấu có thể chia thành: (1) Loại cửa sổ (loại xuyên suốt) (2) Loại cuộn dây (3) Loại lõi kép.
• Theo nơi sử dụng có thể chia thành: (1) Loại trong nhà (2) Loại ngoài trời.

Thông tin thiết bị